Hallo, ik ben Ben, en ga graag met u in gesprek.

Maak kennis met Ben.

"Ben is een verbinder die zijn hart volgt, denkt met zijn hoofd en met zijn handen doet.

Hij is een motiverende leider die mensen vanuit hun eigen kracht kan laten groeien, gericht is op resultaat, ondernemend en besluitvaardig stappen durft te zetten. 

Een generalist, die in staat is om richting te geven aan nieuwe markten, duidelijkheid weet te scheppen en mensen te enthousiasmeren en te verbinden.
Sterk gericht om samenwerkingsverbanden te creëren"

 

Ruud Smeets
President, Social Networks and member of the board at EFactor Group Corp

Goede ideeën ontstaan door creatief denken!


Ben ontmoet Willem- Alexander en Maxima op handelsmissie naar Beieren.

Afgelopen april zijn op uitnodiging  van connectedcare op handelsmissie naar Zuid Duitsland geweest.

Een mooie reis waarin we www.Hallozorg.nl  goed onder de aandacht hebben kunnen brengen van een aantal bedrijven die op zoek zijn naar eHealth oplossingen.
Met als hoogtepunt een ontmoeting met het koningspaar waarin Martijn Vastenburg van Connectedcare Hallozorg mocht presenteren. 

 

 


Blended Care?

EHealth staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Daarnaast doet ook de mobiele revolutie haar intrede in de zorg, ook wel ‘mHealth’ genoemd. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.
De werkzame principes van Blended Care in het sociaal domein


FACTORY 5

ZET TALENT IN BEWEGING EN CREËER KANSEN VOOR DE TOEKOMST

Factory5; een hindernisbaan gebouwd rondom de oude steenfabriek 'Plinthos', staat centraal voor een totaalbeleving waarin je daadwerkelijk hindernissen moet nemen om verder te komen. Deze metafoor van ontwikkeling en overwinning worden vertaald naar persoonlijke ontwikkeltrajecten voor jongeren en bedrijven.